Info

Kućni red

1.  Gosti Kampa PORAT dužni su tijekom svog boravka pridržavati se kućnog reda i pravila ponašanja, vodeći računa o miru i sigurnosti svih gostiju Kampa, a posebno brojne djece koja u njemu borave, te vodeći računa o imovini Kampa i ostalih gostiju.

2.  Prijava gostiju u Kampu obavlja se od 07,00 sati za goste na kamp mjestima, od 12,00 sati za goste na parcelama i od 17,00 sati za goste u mobilnim kućicama. Odjava gostiju koji su boravili na slobodnim kamp mjestima obavlja se najkasnije do 14,00 sati, za goste s parcela do 12,00 sati, a za goste koji su koristili mobilne kućice do 10,00 sati. Za sve odjave nakon navedenih rokova, naplatit će se još jedan dan boravka, ali bez prava na korištenje smještaja.

3.  Obračun i plaćanje korištenih usluga gosti mogu obaviti na dan odlaska ili svakim danom najkasnije do 21 sat. Radi izbjegavanje gužvi, ili za slučaj ranog odlaska, gostima se preporuča da plaćanje obave dan prije planiranog odlaska.

4. Gosti su dužni za vrijeme boravka u Kampu imati kod sebe prijavnicu koju su dobili prilikom prijave na recepciji, te je na zahtjev osoblja Kampa pokazati.

5.  Ulaz i izlaz iz Kampa, te vožnja osobnim ili bilo kojim drugim motornim vozilima unutar Kampa moguća je samo između 07,00 i 23,00 sata.

6.  Postavljanje šatora i pred šatora dopušteno je samo u vremenu od 09,00 sati do 21,00 sat.

7.  U Kampu mogu biti smješteni samo gosti koji su prijavljeni na recepciji. Maloljetnici u Kampu mogu boraviti samo u pratnji roditelja ili punoljetnih osoba kojima su povjereni na čuvanje i brigu. Sve osobe koje se zateknu u Kampu, a nisu prijavljeni kao gosti, udaljit će se iz Kampa.

8.  Maksimalna dopuštena brzina kretanja vozilima po Kampu je 10 km/h. Pješaci imaju prednost pred svim vozilima. OBRATITE POZORNOST NA DJECU!

9.  Gosti su dužni voditi brigu o čistoći svih prostora koje koriste. Smeće je potrebno odlagati samo u za to predviđene kante i kontejnere postavljene u Kampu. Sanitarne prostore gosti su dužni iza sebe ostaviti u urednom stanju.

10.  Voda je u svim dijelovima Kampa pitka. Molimo goste da vodu koriste savjesno i umjereno.

11.  Za vrijeme boravka gostima nije dopušteno stvaranje buke (upotrebnom radio aparata, televizora, glazbenih instrumenata i sl), te ometanje ostalih gostiju glasnim razgovorom, vikom, lupanjem ili na bilo koje druge načine, i to u bilo koje doba dana/noći. Svi gosti koji na bilo koji način uznemiravaju ili ometaju ugodan boravak i odmor ostalih gostiju, ili na bilo koji način oštećuju imovinu Kampa ili drugih gostiju, osoblje Kampa može udaljiti iz Kampa, te im naplatiti boravak i svu eventualno nastalu štetu.

12.  Potpuni mir i tišina u Kampu su obvezni od 23,00 sata do 07,00 sati, te od 13,00 do 15,00 sati.

13.  Zabranjeno je oštećivanje stabala i ostalog zelenila na bilo koji način, ograđivanje prostora na kojem se boravi, te obavljanje bilo kakvih radova na parceli ili kamp mjestima, jer će u protivnom gostu bili naplaćena sva šteta koja je time nastala, a osoblje zadržava pravo u tom slučaju gostu uskratiti daljnji boravak u Kampu.

14.  ZABRANJENO je paliti vatru, što uključuje i bilo kakav otvoreni plamen (npr. svijeća) na bilo kojem mjestu unutar Kampa. U mobilnim kućicama i na parcelama dopušten je samo roštilj na plin ili struju.

15.  Nije dopušteno pranje posuđa ili rublja na mjestima koja za to nisu predviđena.

16.  Nije dopušteno pranje vozila, prikolica ili brodica na bilo kojem mjestu unutar Kampa.

17.  Izbor mjesta u Kampu (osim na numeriranim parcelama) je slobodan, s tim da su gosti dužni prostor koristiti racionalno, vodeći računa o ostalim gostima. Broj kamp mjesta koji je gostu dodijeljen na recepciji prilikom prijave, gost je dužan istaknuti na vidljivo mjesto, te prilikom odjave vratiti na recepciju.

18.  Parkiranje osobnih vozila nije dopušteno izvan smještajnih jedinica.

19.  Osobe koje posjećuju prijatelje ili obitelj koji su gosti Kampa, svoja vozila moraju ostaviti izvan Kampa, te se za posjetu trebaju prijaviti na recepciji.

20.  Kontrola stanja inventara mobilnih kućica obavlja se prilikom odjave gostiju, te za slučaj oštećenja ili nedostatka inventara, osoblje je ovlašteno od gosta naplatiti svu nastalu štetu u stvarnom iznosu.

21.  Ukoliko pronađu ostavljene, izgubljene ili zaboravljene predmete, gosti ih mogu predati na recepciju.

22.  Svoje dragocjenosti (nakit, novac i sl) gosti mogu, uz naknadu, pohraniti u sefu koji se nalazi na recepciji.

23.  HADRIA d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne krađe, oštećenja i nestanak imovine gosta. Isključuje se i odgovornost za štetu nastalu uslijed više sile, pa se gostima preporučuje da osiguraju svoju imovinu.

24.  Sve primjedbe i pritužbe gosti Kampa mogu uputiti isključivo na: porat@hadria.biz.

25.  Svim gostima koji se ne budu pridržavali bilo koje odredbe ovog kućnog reda, te na bilo koji drugi način budu ometali ili uznemiravali rad Kampa, ostale goste kao i ugrožavali imovinu drugih, otkazat će se usluga boravka i smještaja u Kampu, i osoblje će ih udaljiti iz Kampa, te od njih naplatiti eventualno nastalu štetu.

KUĆNI RED ZA VLASNIKE KUĆNIH LJUBIMACA

1.  Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su ih prilikom dolaska prijaviti na recepciji uz predočenje iskaznice o cijepljenju, te za njihov boravak platiti naknadu prema službenom cjeniku Kampa.

2.  Gosti su kućne ljubimce dužni voditi vezane, s brnjicom, te ih držati vezane i unutar smještajne jedinice. Gosti su dužni počistiti nuždu koju obave kućni ljubimci, i odložiti je u za to predviđene kante.

3.  Kućne ljubimce može se tuširati samo u za to namijenjenim tuševima koji se nalaze na sanitarnim čvorovima.

4.  Zabranjeno je uvoditi kućne ljubimce sanitarne čvorove, a posebno na dječja igrališta.

5.  Boravak kućnih ljubimaca u Kampu je dopušten, osim za one kućne ljubimce koji na bilo koji način mogu dovesti u opasnost ili ometati siguran i udoban boravak gostiju. Osoblje Kampa ovlašteno je od vlasnika kućnog ljubimca koji se ne pridržava ovog kućnog reda, zatražiti da napusti Kamp.