Sanitari

U Kampu Porat nalaze se dva moderno uređena sanitara koja su i više nego dovoljna za potrebe kapaciteta kampa.
Svi sanitari su prilagođeni osobama sa invaliditetom.

Naše vrijedno osoblje brine o čistoći sanitara 0 – 24